Project manager

Project manager voor productiebedrijven 

De project manager zorgt ervoor dat een project binnen de organisatie vlekkeloos verloopt. Hij is de spil tussen de verschillende partijen en weet welke belangen er spelen. Tijd, geld en resultaat worden bewaakt. Onafhankelijk van de dagelijkse beslommeringen van jouw bedrijf zorgt Stivo voor een succesvolle afronding van projecten in je organisatie.

Stivo Consultancy | Projectmanager voor productiebedrijven | Stivo helpt

Onafgemaakte projecten

De beste projecten hebben vaak vele vaders, maar wanneer er een beslissing genomen moet worden, voelt niemand zich eindverantwoordelijk. Het resultaat is een verzameling van niet afgemaakte projecten en frustraties bij medewerkers en management door ontbrekend leiderschap.

De complexiteit

“Projecten doen we er wel even bij”. Dat is de gedachte van veel bedrijven en hier loopt het vaak al mis. Doordat er geen duidelijkheid is over de benodigde resources op het project en de verhouding tussen het operationele werk en de projecttaken komt er al snel een van beiden in de knel. Ook is het opstellen van een realistische planning voor veel mensen een te complexe aangelegenheid. Hierdoor wordt er naarmate het project vordert continu geschoven met deadlines en komen nieuwe projecttaken als konijnen uit een hoge hoed. 

Hoe dan wel

Stivo helpt je jouw projecten weer vlot te trekken. Na het (her)definiëren van het project, wordt de tijdlijn bewaakt en wordt er voor gezorgd dat deadlines worden gehaald. Door in gesprek te gaan met de verantwoordelijken voor het project en een haalbare planning op te stellen waaraan iedereen zich committeert, ontstaat er weer rust en overzicht. Hierna kunnen de deelnemers aan het project ook aangesproken worden op hun taken en verantwoordelijkheden en wordt bijgestuurd waar nodig. 

Doordat Stivo buiten de organisatie staat wordt er objectief naar het project gekeken en is er geen belemmering van overige belangen. Het project staat dan weer op zichzelf en kan succesvol worden afgerond.

Stap voor stap

  • Inventarisatie
  • Definitie
  • Planning
  • Uitvoering
  • Succes

Maatwerk is noodzaak

Iedere organisatie is anders, en ieder project is verschillend. Maar de processen erachter zijn grotendeels gelijk. Stivo is gespecialiseerd in het begeleiden van productiebedrijven op het gebied van project management. Door mijn no-nonsense aanpak zorg ik ervoor dat stilstaande projecten worden afgerond met optimaal draagvlak binnen jouw organisatie. Heb je niet afgeronde projecten of projecten die überhaupt moeilijk van de grond komen, neem contact op om een kennismakingsgesprek in te plannen. Overvragen kan niet… er is altijd wel een oplossing!