Inkoop

Bij procesoptimalisatie wordt vaak gedacht aan productie- of logistieke processen. ‘Het kantoor’ en in dit geval de Inkoopafdeling, wordt dan al gauw vergeten. Toch bestaan hier de processen ook uit stappen met daaronder uit te voeren taken. Taken, die na verloop van tijd, lang niet meer zo optimaal uitgevoerd worden.

Inkopen, dat is zo moeilijk toch niet?

Het plaatsen van bestellingen en het bewaken hiervan is misschien niet de meest spannende activiteit van een organisatie. Het is echter wel noodzakelijk dat dit goed gebeurt. Dit is de plek waar veel kosten kunnen worden bespaard en in menig productiebedrijf bedraagt de inkoopwaarde van de omzet 50% of meer. Wat hier echter wel moeilijk is, is om met zo min mogelijk inzet van uren juiste inkopen te doen en als dienende afdeling te fungeren voor de rest van de organisatie. Inkopen is dan wel degelijk uitdagend!

Stap voor stap

  • Vrijblijvende intake
  • Analyse mét medewerkers
  • Verbeteren proces
  • Implementatie
  • Minder uren, meer output
  • Succes!

Operationele inkoop

Stivo richt zich qua procesoptimalisatie op Operationele Inkoop. Het gaat erom elke dag de uit te voeren taken op tijd en juist af te handelen. We brengen de processen, stappen en taken in kaart en gaan aan de hand van gevraagde doelstellingen activiteiten herindelen en verbeteren. Denk hierbij aan de volgende processen: 

■ Plaatsen inkooporders en bewaken van bestellingen

■ Controleren van orderbevestigingen

■ Controle op naleving leveranciersafspraken en -contracten

■ Inkoopaanvragen en leveranciersoffertes behandelen

■ Life-cycle beheer van artikelen

Lagere kosten en betere output

Je krijgt een gestroomlijnd proces, waarbij medewerkers precies weten welke taken ze uitvoeren. Afhandeling van inkooporders gaat sneller en betrouwbaarder, de output gaat omhoog. Er is direct vanuit de processen input voor KPI’s die belangrijk zijn voor Inkoop, zoals het aantal verwerkte inkooporders per dag en scores voor leveranciersbeoordeling.