Productie

Alles draait om het creëren van waarde voor jouw klanten. In een keten van afhankelijke gebeurtenissen wordt input van materialen, middelen en mensen omgezet naar producten die waarde vertegenwoordigen voor de klant. Met allerlei verschillende markten en productgroepen is er steeds een andere vraag en andere toepassing die het meest geschikt is. Procesoptimalisatie voor Productie begint met het bepalen van de juiste toepassing: welke methodiek past bij jouw bedrijf. 

Stivo Consultancy| Procesoptimalisatie voor productie| Stivo helpt

Sneller, beter en minder kosten

Deze drie pijlers komen altijd weer terug bij het verbeteren van productieprocessen. Doorlooptijdverkorting, een hogere kwaliteit en dat alles tegen minder kosten, wie wil dat nu niet? En het is ook mogelijk! Door deze KPI’s in kaart te brengen en te blijven meten, worden de juiste zaken belangrijk gemaakt. Stivo helpt hierbij om daarna deze pijlers te optimaliseren.

Stap voor stap

  • Vrijblijvende intake
  • Opstellen KPI’s
  • Analyse mét medewerkers
  • Verbeteren proces
  • Implementatie
  • Succes!

Verbeterprojecten maken het verschil

Het verbeteren van processen wordt gedaan door het uitvoeren van een verbeterproject. Door tijdelijk ingrijpen van Stivo heeft het bedrijf maar minimale extra inzet van eigen uren nodig om werkelijk te verbeteren. De expertise wordt zo even in huis gehaald, waarna het proces verbeterd wordt en de nieuwe manier van werken verankerd wordt in de organisatie. De tijdelijkheid van projecten houdt het overzichtelijk voor ondernemingen en het dwingt tot echte resultaten met een deadline.

Stivo helpt

Als Lean Black Belt specialist weet Stivo als geen ander wat nodig is om productieprocessen te verbeteren en dat met een projectmatige aanpak. Voor de start is er duidelijkheid over de opdracht en de belofte voor een goed resultaat. Vervolgens wordt mét de medewerkers gewerkt aan een beter proces. Met een gedegen analyse van de huidige situatie en stap voor stap oplossingen komt er een productieproces dat werkelijk waarde toevoegt voor klanten.