Assortimentsbepaling

Wat is ons assortiment?

Voor elke organisatie is dit een vraagstuk dat echter maar zelden wordt opgepakt. 

Complexe aangelegenheid

Bepalen wat je wilt verkopen en aan wie is uiteraard zeer belangrijk en vaak al moeilijk genoeg. Hierbij komt dan ook nog: wat heb ik er zelf voor nodig (inkoop) en hoe maak ik het (productie)? Bij veel bedrijven wordt er nooit goed over nagedacht wat er nu in het assortiment hoort te zittten. Vaak is het een gevolg van jarenlange bedrijfsvoering en voorkeuren vanuit verkoop, inkoop of R&D.

Stivo Consultancy | Assortimentsbepaling voor productiebedrijven | Stivo helpt

Wie beslist?

Doordat er intern vele partijen bij betrokken zijn (of zouden moeten zijn), is het vaak onduidelijk wie nu beslist. Ook hierdoor kan er een apathische houding ontstaan en blijft een assortiment vaak te lang hetzelfde, terwijl nieuwe kansen niet benut worden.

Stap voor stap

  • Intake gesprek
  • Huidige assortiment
  • Analyse
  • Oplossing
  • Implementatie
  • Succes

Hulp van Stivo

Stivo doet wat vaak nagelaten wordt: De handschoen oppakken en samen met jou een assortiment kiezen en inrichten wat jouw bedrijf werkelijk verder helpt. Door de besluitvorming rondom het assortiment vast te leggen en ieder domein (verkoop, inkoop, productie, R&D) met een opdracht op pad te sturen, worden de juiste acties afgedwongen. Daarna verzamelen en bepalen we het assortiment op basis van analyses en grondige argumenten. Een ieder wordt gehoord én er worden knopen doorgehakt. 

Ook hulp nodig bij uw assortiment? Neem dan direct contact op!