Beter personeel

Zit iedere werknemer op de goede plek en presteert iedere werknemer naar zijn volledige potentieel? Wanneer het antwoord op die vraag nee is, haal je niet alles uit je bedrijf wat er in zit. Stivo brengt jouw volledige arbeidspotentieel in kaart en adviseert je over de vervolgstappen, zoals opleidingstrajecten of herstructureringen.

Verslapte aandacht

Veel bedrijven besteden wel veel aandacht aan het aannameproces voor nieuwe medewerkers, maar als iemand eenmaal is aangenomen verslapt de aandacht al gauw. Inwerkprogramma’s zijn er niet of nauwelijks en ook gerichte scholing voor personeel dat al langer meeloopt is vaak nergens te bekennen. Op deze manier worden medewerkers nooit beter en de kans dat goed personeel vertrekt neemt toe. 

Alles draait om verwachting

Duidelijk zijn in verwachting, daar draait het om. Zorgen dat het personeel precies weet wat ze moeten doen en wat ze eraan kunnen doen om daar goed in te worden. Daarnaast is het hebben van een gezamenlijk doel en zorgen voor een stabiele en prettige werkomgeving het overige wat nodig is om mensen goed te laten renderen in hun werk.

Stap voor stap

  • Vrijblijvende intake
  • Werkplekken en taken in kaart
  • Doelen opstellen en verhelderen
  • Verwachtingen delen
  • Opleiden en begeleiden
  • Goed personeel hebben én houden

Goed personeel hebben en houden

Om daar te komen helpt Stivo. Eerst met in kaart brengen van werkplekken en taken. Daarna met het opstellen van bedrijfs- en afdelingsdoelen. Als deze fase voorbij is worden gesprekken gevoerd met de medewerkers over wat er van hen wordt verwacht. Leidinggevenden worden door Stivo ondersteunt met het voeren van de gesprekken en de taken in de dagelijkse begeleiding van medewerkers. Uiteindelijk is in één overzicht te zien wie wat kan en wie waar beter in wordt. Het personeel wordt beter én wil ook blijven. Dit zorgt voor stabiliteit in de output voor de onderneming en voor veel lagere personeelskosten.