Logistiek

Logistieke processen worden vaak onderschat. Productiebedrijven richten hun pijlen op de productie zelf en vergeten dan het belang van de logistiek. Veel kosten kunnen hier echt bespaard worden en logistieke processen die beheersbaar zijn dragen bij aan een stabiele output van de productie. 

Iets met vrachtwagens

Logistiek is niet alleen maar ‘iets met vrachtwagens’. Voorraadbeheer (grondstoffen, onderhanden werk en gereed product), intern logistiek transport, planning en extern transport vallen allen onder de vlag van logistiek. De bijdrage die deze afdeling levert voor ondernemingen is dan ook wezenlijk en het verbeteren van logistieke processen maakt werkelijk een verschil op het resultaat.

Doelen en gevolgen

Bedrijfsdoelstellingen bepalen hoe een productieonderneming moet presteren en om aan die voorwaarden te voldoen, zal logistiek een dienende rol spelen in je bedrijf. Dat betekent niet dat klakkeloos alles ondergeschikt gemaakt moet worden aan de productie. Het gaat erom de doelstellingen te vertalen naar servicelevels, kosten en het kiezen van een planningsmethode die past bij het bedrijf. Dit is de eerste stap voor het verbeteren van logistieke processen. Pas daarna kunnen we echt aan de slag met het opstellen van de juiste processtappen en het werkelijk aanpassen van het proces.

Stap voor stap

  • Vrijblijvende intake
  • Doelstellingen vertalen naar logistiek
  • Verbeteren proces
  • Implementatie
  • Succes!

Projectaanpak van Stivo

Minder nee-verkoop naar de productie, lagere voorraden en minder transportkosten. Dit alles is mogelijk met de projectmatige aanpak van Stivo. Door problemen te isoleren in een project, maar nooit het grotere plaatje uit het oog te verliezen, worden er werkelijk stappen gemaakt. Vooraf wordt het verwachte resultaat afgestemd, tijdens het project wordt met een team samengewerkt en na afloop zijn de processen aangepast én geborgd in de organisatie.